Wednesday, 20/02/2019 - 20:17|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
2
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
3
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp THCS thành phố Hải Dương năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS cấp thành phó năm học 2017-2018.
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
23/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ XI (2016 - 2017)
Ngày ban hành:
06/03/2017
Ngày hiệu lực:
06/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về thời gian thi thực hành
Ngày ban hành:
11/10/2016
Ngày hiệu lực:
11/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
30/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
05/07/2016
Ngày hiệu lực:
05/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực