Wednesday, 20/02/2019 - 20:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
15/08/2015
Ngày hiệu lực:
15/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
15/08/2015
Ngày hiệu lực:
15/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn v/v góp ý phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên
Ngày ban hành:
15/08/2015
Ngày hiệu lực:
15/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
05/08/2015
Ngày hiệu lực:
05/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực