cho $result;}} ?> Thống kê, xếp thứ
Wednesday, 20/02/2019 - 20:22|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)
Ngày ban hành:
14/08/2015
Ngày hiệu lực:
14/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)
Ngày ban hành:
14/08/2015
Ngày hiệu lực:
14/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực