Wednesday, 20/02/2019 - 20:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày hiệu lực:
23/02/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tiếp tục triển khai hệ thống PMIS- quản lý CBGV
Ngày ban hành:
05/08/2015
Ngày hiệu lực:
05/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực