Saturday, 20/04/2019 - 23:11|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ XI (2016 - 2017)
Ngày ban hành:
06/03/2017
Ngày hiệu lực:
06/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về thời gian thi thực hành
Ngày ban hành:
11/10/2016
Ngày hiệu lực:
11/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
30/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời triệu tập Hội nghị Giao KHPTGD năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
20/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực