Wednesday, 20/02/2019 - 20:09|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
30/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời triệu tập Hội nghị Giao KHPTGD năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
20/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch kiểm tra PCGD-CMC năm 2015
Ngày ban hành:
03/12/2015
Ngày hiệu lực:
03/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời gặp mặt nhân ngày 20/11
Ngày ban hành:
07/11/2015
Ngày hiệu lực:
07/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực