Huyện Kim Thành tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch giáo dục trong các trường mầm non”

Thực hiện Công văn số 1071/SGDĐT-GDMN ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019. Ngày 12/10/2018,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch giáo dục trong các trường mầm non”…

Continue Reading

Huyện Ninh Giang tổ chức Hội thi “Ngày hội âm nhạc của bé”

Ngày 8/4/2019, bậc học mầm non huyện Ninh Giang tổ chức Hội thi “Ngày hội âm nhạc của bé” vòng chung kết năm học 2018- 2019.Ngày 8/4/2019, bậc học mầm non huyện Ninh Giang tổ chức Hội thi “Ngày hội âm nhạc của bé” vòng chung kết năm học 2018- 2019. Một số tiết mục…

Continue Reading

Thông báo: Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh, năm học 2018- 2019

Thông báo: Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT ĐỘI giỏi” cấp tỉnh, năm học 2018- 2019 Thông báo: Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh,…

Continue Reading

Danh sách thứ tự phần thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-2019

Danh sách thứ tự phần thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-2019 Danh sách thứ tự phần thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-2019 Số lượt xem: 86  Tập tin đính kèm

Continue Reading

Thông báo: Danh sách các đơn vị chưa hoàn thành, chưa đối chiếu số liệu báo cáo thống kê cuối năm học 2018- 2019

Danh sách các đơn vị chưa hoàn thành, chưa đối chiếu số liệu báo cáo thống kê cuối năm học 2018- 2019 Danh sách các đơn vị chưa hoàn thành, chưa đối chiếu số liệu báo cáo thống kê cuối năm học 2018- 2019 Số lượt xem: 236  Tập tin đính kèm

Continue Reading

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi thực hành Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018- 2019

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi thực hành Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018- 2019 Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi thực hành Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-…

Continue Reading

Danh sách dự thi phần thi thực hành và năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội” cấp tỉnh năm học 2018- 2019

Danh sách dự thi phần thi thực hành và năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội” cấp tỉnh năm học 2018- 2019 Danh sách dự thi phần thi thực hành và năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội” cấp tỉnh năm học 2018- 2019 Số lượt xem: 186  Tập tin đính…

Continue Reading

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng lực Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi”cấp tỉnh năm 2019

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng lực Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi”cấp tỉnh năm 2019 Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng lực Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi”cấp tỉnh năm 2019 Số lượt xem: 257  Tập…

Continue Reading