Thông báo: Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh, năm học 2018- 2019

Thông báo: Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT ĐỘI giỏi” cấp tỉnh, năm học 2018- 2019 Thông báo: Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh,…

Continue Reading

Danh sách thứ tự phần thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-2019

Danh sách thứ tự phần thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-2019 Danh sách thứ tự phần thi năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-2019 Số lượt xem: 86  Tập tin đính kèm

Continue Reading

Thông báo: Danh sách các đơn vị chưa hoàn thành, chưa đối chiếu số liệu báo cáo thống kê cuối năm học 2018- 2019

Danh sách các đơn vị chưa hoàn thành, chưa đối chiếu số liệu báo cáo thống kê cuối năm học 2018- 2019 Danh sách các đơn vị chưa hoàn thành, chưa đối chiếu số liệu báo cáo thống kê cuối năm học 2018- 2019 Số lượt xem: 236  Tập tin đính kèm

Continue Reading

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi thực hành Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018- 2019

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi thực hành Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018- 2019 Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi thực hành Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2018-…

Continue Reading

Danh sách dự thi phần thi thực hành và năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội” cấp tỉnh năm học 2018- 2019

Danh sách dự thi phần thi thực hành và năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội” cấp tỉnh năm học 2018- 2019 Danh sách dự thi phần thi thực hành và năng khiếu Hội thi “Giáo viên làm THPT Đội” cấp tỉnh năm học 2018- 2019 Số lượt xem: 186  Tập tin đính…

Continue Reading

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng lực Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi”cấp tỉnh năm 2019

Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng lực Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi”cấp tỉnh năm 2019 Danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thi năng lực Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi”cấp tỉnh năm 2019 Số lượt xem: 257  Tập…

Continue Reading

Thông báo v/v nhận danh sách phòng thi và kiểm dò dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10THPT-2019

Hiện nay, Sở đã gửi thông tin danh sách phòng thi tuyển sinh lớp 10THPT năm 2019 vào địa chỉ email của nhà trường (@haiduong.edu.vn). Các đơn vị kiểm dò chỉnh sửa thông tin vào file dữ liệu đồng thời sửa trực tiếp vào bảng in. Sau khi sửa kiểm dò, file dữ liệu gửi…

Continue Reading

Thông báo về việc nộp danh sách đăng ký dự thi, báo cáo thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Thông báo về việc nộp danh sách đăng ký dự thi, báo cáo thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 Theo lịch công tác th tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020: 13h30 ngày 23/5/2019 (thứ Năm) các đơn vị nộp danh sách đăng ký dự thi, báo cáo số lượng thí…

Continue Reading